Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Gogolin, dnia 28 kwietnia 2017 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

 

Burmistrz Gogolina informuje o prowadzonych w okresie od dnia 28.04.2017 r. do dnia 19.05.2017 r. konsultacjach społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin. Konsultacje prowadzone są na podstawie przepisów:

- uchwały Nr XXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin;

- uchwały Nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.

 

1. Przedmiot konsultacji

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28 kwietnia 2017 r. i kończą w dniu 19 maja 2017 r. 

 

3. Forma konsultacji

Zgłaszanie uwag, przy wykorzystaniu formularza zgłaszania uwag, w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu;

2) listownie na adres Urzędu;

3) na adres elektroniczny: .

 

4. Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji społecznych będzie podana do dnia 2 czerwca 2017 r.:

1) na stronie internetowej www.gogolin.pl;

2) Radnym Rady Miejskiej w Gogolinie na najbliższej sesji.

 

 

PDFProjekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin z dnia 28.04.2017 r..pdf

DOCFormularz zgłaszania uwag.doc
 

(Informacja o konsultacjach, wraz z projektem dokumentu i formularzem zgłaszania uwag została opublikowana: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 23 maja 2017 r.

INFORMACJA  

o wynikach konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

 

PDFWyniki konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin 23.05.2017.pdf

Wersja XML