Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje innych organów ochrony środowiska

 • GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN z dnia 17 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji:
 • GGR.6220.18.2021

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 03.01.2022 r. decyzji nr GGR.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi"  
  Data publikacji: 10-01-2022 14:51
 • GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji: 30-12-2021 14:39
 • GL.ZUZ.3.4210.167.2021.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.167.2021.MN z dnia 13 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji:
 • WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.34

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu decyzji nr WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Data publikacji: 15-11-2021 14:10
 • Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.26 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Data publikacji: 06-08-2021 11:43
 • IN.I.7840.4.10.2021.WP

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.I.7840.4.10.2021.WP z dnia 19 marca 2021 r. o pozwoleniu na budowę
  Data publikacji: 30-03-2021 12:50
 • GM-DOK-3.7700.178.0221.SW

  Informacja Ministra Infrastruktury nr GM-DOK-3.7700.178.0221.SW z dnia 18 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji: 24-03-2021 09:42
 • GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS z dnia 8 września 2020 r.
  Data publikacji: 11-09-2020 12:48
 • GL.ZUZ.3.4214.1m.2020.BS

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.21m.2020.BS z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Data publikacji: 19-08-2020 15:33
 • GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Data publikacji: 13-08-2020 16:38
 • Obwieszczenie_IN.I.7840.2.8.2020.AZ

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji z dnia 30.06.2020 r. pozwolenia na budowę nowej śluzy o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej i przebudowa istniejącej śluzy wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym "Krapkowice"  
  Data publikacji: 22-07-2020 09:49
Wersja XML