Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2014 rok

PDFSprawozdanie o nadwyżce-deficycie marzec 2014.pdf

PDFSprawozdanie o nadwyżce - deficycie styczeń - czerwiec 2014.pdf

PDFSprawozdanie o nadwyżce-deficycie styczeń-wrzesień 2014.pdf 

PDFSprawozdanie o nadwyżce-deficycie styczeń-grudzień 2014.pdf.PDF 

PDFUchwała Nr XL_392_2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.102.2014 ws. przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinnie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.39.2015 ws przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (1).PDF 

 

Wersja XML