Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do społeczeństwa, informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa".
  Data publikacji: 11-08-2022 13:30
 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa"
  Data publikacji: 11-08-2022 13:17
 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o kolejnych etapach postępowania w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”, planowanego do realizacji na działce 382/1 obręb Zakrzów.
  Data publikacji: 10-08-2022 13:54
 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin" planowanego do realizacji na działce 382/1 obręb Zakrzów,
  Data publikacji: 10-08-2022 13:44
 • WS.III.6220.7.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu na wniosek spółki Karolinka PV Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Dziobkowskiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.7.2022.ES z dnia 10 sierpnia 2022r.  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 421/31 i 429 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin"
  Data publikacji: 10-08-2022 12:19
 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa”, na działce nr 677/32 w miejscowości Kamień Śląski
  Data publikacji: 13-07-2022 11:07
 • WS.III.6220.4.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o  wydaniu postanowienia znak WS.III.6220.4.2022.ES  z dnia 07 lipca 2022r., zawieszającego postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji nawozu organicznego w Gogolinie”, planowanego do realizacji na działkach nr: 206/13, 943/4, obręb Gogolin 1
  Data publikacji: 07-07-2022 12:34
 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu opinii przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opole, wezwaniu do uzupełnienia KIP, uzupełnieniu KIP ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa" planowanego do realizacji na działce nr 677/32 w miejscowości Kamień Śląski.
  Data publikacji: 30-06-2022 10:25
 • WS.III.6220.7.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Pana Piotra Dziobkowskiego pełnomocnika Spółki Karolinka PV Spółka  z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 421/31 i 429 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin”
  Data publikacji: 29-06-2022 12:46
 • WG.III.6220.17.2020.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin" planowanego do realizacji na działce nr 173/4 obręb Zakrzów.
  Data publikacji: 22-06-2022 12:22
 • WG.III.6220.17.2020.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin" planowanego do realizacji na działce nr 173/4 obręb Zakrzów.
  Data publikacji: 22-06-2022 12:04
 • WS.III.6220.4.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wniosku Geotrans S.A. z dnia 09.06.2022r. o zawieszenie postępowania  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji nawozu organicznego w Gogolinie”, planowanego do realizacji na działkach nr: 206/13, 943/4, obręb Gogolin 1.
  Data publikacji: 15-06-2022 12:37
Wersja XML