Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasada przewidywalności

Zadania 4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

 

Z udziałem społeczności lokalnej opracowano Plan rozwoju lokalnego gminy Gogolin na lata 2004-2006 z prognozą na lata 2013. Krótką informację opracowano w formie informatora, który jest dostępny na stronie internetowej urzędu – BIP oraz w formie papierowej w Biurze Rady Miejskiej w Gogolinie.

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCInformacje dodatkowe do Planu Rozwoju Lokalnego

Wersja XML