Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z LII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr LII_560_2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr LII_561_2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr LII_562_2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr LII_563_2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/441/2021 z dnia 23 września 2021r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr LII_564_2022 w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych.pdf
PDFUchwała Nr LII_565_2022 w sprawie „Regulaminu Hali Sportowej w Gogolinie im. Bernarda i Zygfryda Blautów”.pdf
PDFUchwała Nr LII_566_2022 w sprawie wydłużenia okresu trwania realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2022”.pdf
PDFUchwała Nr LII_567_2022 w sprawie wydłużenia okresu realizacji trwania programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2022”.pdf
PDFUchwała Nr LII_568_2022 w sprawie wydłużenia okresu realizacji trwania programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2022”.pdf
PDFUchwała Nr LII_569_2022 w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr LII_570_2022 w sprawie regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr LII_571_2022 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr LII_572_2022 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf
PDFUchwała Nr LII_573_2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dot. działki 729/2 k.m. 8 obręb Karłubiec).pdf
PDFUchwała Nr LII_574_2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dot. części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1 o pow. 0,0250 ha).pdf
PDFUchwała Nr LII_575_2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dot. części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1 o pow. 0,0350 ha).pdf
PDFUchwała Nr LII_576_2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (dot. części działki 295/13 i 294/15 k.m. 4 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr LII_577_2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (dot. działek 598, 599 k.m. 6 i 661, 663, 665 k.m.7 obręb Wygoda).pdf
PDFUchwała Nr LII_578_2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (dot. działki 183/2 k.m.1 obręb Malnia).pdf
PDFUchwała Nr LII_579_2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr LII_580_2022 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf

Wersja XML