Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się IX Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6).

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 4. sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie międzysesyjnym;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach oraz w okresie międzysesyjnym;
 7. wolne wnioski, zapytania i informacje;
 8.   zakończenie obrad sesji.

        Przewodnicząca Młodzieżowej
             Rady Miejskiej w Gogolinie

                                    /-/  Alicja Konieczny

 

 

 

 

Wersja XML