Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z LI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 maja 2022 r.

PDFUchwała Nr LI_553_2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr LI_554_2022 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr LI_555_2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr LI_556_2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 88/4, 88/7, 88/8 z k.m. 1 obręb Kamień Śląski.pdf
PDFUchwała Nr LI_557_2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr LI_558_2022 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr LI_559_2022 w sprawie przejęcia zadania od Województwa Opolskiego.pdf

Wersja XML