Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                           ZAWIADOMIENIE

Informuje się, iż w dniu 23 maja 2022r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. 

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

  1. omówienie materiałów na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie,
  2. sprawy bieżące,
  3. wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Krystian Kubilas
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania /-/ Franciszek Holeczek
Z-ca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /-/ Tomasz Lepich
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-/  Leonard Lepich
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia /-/ Gizela Sapok 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji /-/ Gerard Konieczko

Wersja XML