Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Informuje się, iż w dniu 27 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. 

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

  1. omówienie materiałów na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie,
  2. sprawy bieżące,
  3. wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Krystian Kubilas

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania /-/ Franciszek Holeczek
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /-/ Adrian Mróz 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-/  Leonard Lepich
Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia /-/ Maria Pola

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji /-/ Gerard Konieczko

Wersja XML