Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 11 kwietnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zmiany uchwały Nr XLV/493/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok,
 2. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;

        4.  zakończenie obrad sesji.

                                                        Przewodniczący
                                                 Rady Miejskiej w Gogolinie
                                                           /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał:
PDFProjekt uchwały Nr XLIX_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIX_b_2022.pdf

Projekty uchwał (pliki dostępne):
PDFProjekt uchwały Nr XLIX_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIX_b_2022.pdf
 

Wersja XML