Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ZAWIADOMIENIE 

Informuję, iż w dniu 29 marca 2022r. (wtorek) o godz. 14.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Tematem posiedzenia Komisji będzie skarga z dnia 01.03.2022r. osoby fizycznej przekazana według właściwości do Rady Miejskiej w Gogolinie przez Wojewodę Opolskiego (wpływ do tut. organu 14.03.2022r). Skarga dotyczy zastrzeżeń do działalności Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

Z-ca Przewodniczącego Komisji:

/-/ Adam Zelent  

Wersja XML