Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 22 marca (wtorek) 2022r. o godz. 17.00 odbędzie się VIII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się w trybie Wideokonferencji, która transmitowana będzie za pośrednictwem platformy teams. Link do platformy będzie dostępny na godzinę przed rozpoczęciem Sesji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie z zakładce Ogłoszenia, Informacje Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzednich obrad;
 4. sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie międzysesyjnym;
 5. ustalenie planu pracy na 2022 rok;
 6. interpelacje i zapytania radnych;
 7.  wolne wnioski, zapytania i informacje;
 8.  zakończenie obrad sesji.

 

        Przewodnicząca Młodzieżowej

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                  /-/  Alicja Konieczny

Link do sesji na platformie Teams:

https://teams.live.com/meet/9421777646871

 

 

 

Wersja XML