Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVII_516_2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLVII_517_2022 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf
PDFUchwała Nr XLVII_518_2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/254/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gogolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gogol.pdf
PDFUchwała Nr XLVII_519_2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 60/1 z k.m. 1 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XLVII_520_2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1057 z k.m. 10 obręb Karłubiec).pdf
PDFUchwała Nr XLVII_521_2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 33/10 z k.m. 8 obręb Obrowiec).pdf
PDFUchwała Nr XLVII_522_2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania na gruncie Skarbu Państwa (dot. działki nr 285/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XLVII_523_2022.pdf
PDFUchwała Nr XLVII_524_2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVII_525_2022 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf
 

Wersja XML