Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVI_504_2022 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Gogolinie dotyczącego sprawy obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_505_2022 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_506_2022 w sprawie nadania Statutu Domowi Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_507_2022 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_508_2022 w sprawie wyboru miejsca, terminu i formy przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochr.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_509_2022 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_510_2022 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_511_2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_512_2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_513_2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_514_2022 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_515_2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.pdf
 

Wersja XML