Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2022 rok

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r.pdf
 

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 31.03.2022 r.pdf

PDFUchwała Nr 589_2021.pdf Uchwała Nr 589_2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie Gminy Gogolin

PDFUchwała Nr 588_2021.pdf Uchwała Nr 588/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2022 rok 

PDFUchwała nr 587-2021 z dnia 8.12.2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2022 r_.pdf

PDFUchwała nr 743-2021 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2022 r..pdf

PDFUchwała nr 752-2021 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin.pdf

PDFUchwała Nr XLV_492_2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XLV_493_2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.pdf

Wersja XML