Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XLIV_489_2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej –Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_490_2021 w sprawie wyboru miejsca, terminu i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-2025.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_491_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML