Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 06 grudnia 2021r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (Plac Dworcowy 5) odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji. Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości)

Porządek obrad:

1.otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3.rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej –Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu,

b) wyboru miejsca, terminu i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-2025,

c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok;

4. informacja Burmistrza Gogolina dotycząca działań z zakresu pozyskania środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

5. wolne wnioski i informacje;

6. zakończenie obrad sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                         /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XLIV_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIV_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIV_c_2021.pdf

Wersje dostępne:

PDFProjekt uchwały Nr XLIV_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIV_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLIV_c_2021.pdf
 

Wersja XML