Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                      Zawiadomienie 

Informuje się, iż w dniu 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości).

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- omówienie materiałów na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie,

- sprawy bieżące,

- wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Krystian Kubilas

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania /-/ Franciszek Holeczek

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /-/ Adrian Mróz 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-/  Leonard Lepich

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia /-/ Gizela Sapok

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji /-/ Gerard Konieczko

Wersja XML