Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 października 2021 r.

PDFUchwała Nr XLII_457_2021 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.pdf
PDFUchwała Nr XLII_458_2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w l.pdf
PDFUchwała Nr XLII_459_2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf
PDFUchwała Nr XLII_460_2021 w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy: „Bruno Hampla”).pdf
PDFUchwała Nr XLII_461_2021 w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy: „Słoneczna”).pdf
PDFUchwała Nr XLII_462_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML