Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamia się, iż w dniu 18.10.2021r. (poniedziałek) o godz. 14.15 i 21.10.2021r. (czwartek) o godz. 14.15. w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie (Aleja Przyjaciół Dűbendorf 1) odbędą się posiedzenia Komisji Rewizyjnej- kontrola Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie.  Przedmiotem kontroli będzie:

- analiza efektywności gospodarowania środkami uzyskanymi na działalność rekreacyjną
i sportową w I półroczu 2021 r.,

- kontrola realizacji planu finansowego w  Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie
za I półrocze 2021 r.,

- analiza dochodów Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w I półroczu 2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
/-/ Krystian Kubilas 

Wersja XML