Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 września 2021r. (czwartek)
o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji. Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości)

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,

b) zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg publicznych gminnych i określenia ich przebiegu;

4) zakończenie obrad sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                            /-/ Piotr Czok


PDFProjekt uchwały Nr XLI_a_2021 plik binarny.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XLI_b_2021 plik binarny.pdf

Wersja dostępna:

PDFProjekt uchwały Nr XLI_a_2021.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XLI_b_2021.pdf 

Wersja XML