Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                               Zawiadomienie

 

Informuje się, iż w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego
(stacja odkażająca, maski, odległości).

Tematem posiedzenia Komisji będzie
1. omówienie projektów uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie. 

W związku z tematami posiedzenia proszę o obecność osób odpowiedzialnych w tym zakresie na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

/-/ Adrian Mróz

 

Wersja XML