Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XL Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 września 2021 r.

PDFUchwała Nr XL_441_2021 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XL_442_2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XL_443_2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XL_444_2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf
PDFUchwała Nr XL_445_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część dz. nr 200 z k.m. 4, obręb Gogolin 2).pdf
PDFUchwała Nr XL_446_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz. nr 266/2 z k.m. 3, obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XL_447_2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 906/39 i 907/4 z k.m. 13, obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XL_448_2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.906/33 z k.m. 13, obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XL_449_2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.195/12 i 207/8 z k.m. 4, obręb Gogolin 2).pdf
PDFUchwała Nr XL_450_2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 8/2 i 12/2 z k.m. 1 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XL_451_2021 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.pdf
PDFUchwała Nr XL_452_2021 w sprawie przekazania wniosku według właściwości.pdf
PDFUchwała nr XL_453_2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XL_454_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML