Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 30 września (czwartek) 2021r. o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VI Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;

4) sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie międzysesyjnym;

5) interpelacje i zapytania radnych;

6) wolne wnioski, zapytania i informacje;

7) zakończenie obrad sesji.

 

 

        Przewodnicząca Młodzieżowej

Rady Miejskiej w Gogolinie

                               /-/  Alicja Konieczny

Wersja XML