Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Informuje się, iż w dniu 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości).

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- omówienie materiałów na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie,

- sprawy bieżące (w tym pismo osoby fizycznej dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego-wpływ do tut. Urzędu 20.08.2021r.),

- wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Krystian Kubilas

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Franciszek Holeczek

Z-ca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska-Tomasz Lepich

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji-  Leonard Lepich

Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia- Maria Pola

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji -Gerard Konieczko

 

 

Wersja XML