Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ZAWIADOMIENIE 

Informuje się, iż w dniu 03 września 2021r. (piątek) o godz.13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, pomiar temperatury, maski, odległości).
Tematem posiedzenia Komisji będzie:
- analiza apelu z dnia 31.08.2021 mieszkańców ul. Ks. Schulza w Gogolinie o ustawienie na wymienionej ulicy znaku z ograniczeniem prędkości do 30 km/h (znak B-33) lub utworzenie strefy zamieszkania z dopuszczalną prędkością 20 km/h, jak również prośba zamontowania znaku zakazu parkowania po lewej stronie ulicy (w kierunku jazdy – znak B-35) oraz zamontowania progu zwalniającego.

 
Przewodniczący Komisji

/-/ Leonard Lepich  
 

Wersja XML