Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca (wtorek) 2021r. o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się
V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 4. sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie międzysesyjnym;
 5. opinia projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 czerwca 2021r.
 6. interpelacje i zapytania radnych;
 7.  wolne wnioski, zapytania i informacje;
 8. zakończenie obrad sesji. 

                                        Przewodnicząca Młodzieżowej
                                       Rady Miejskiej w Gogolinie
                                            /-/  Alicja Konieczny

 

Wersja XML