Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023

Brak opisu obrazka

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina

O przeprowadzeniu konsultacji w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023”

 1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15 lutego 2021 r. i kończą w dniu 22 lutego 2021r. do godziny 15.30

 1. Forma konsultacji

Zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz może być zgłoszony w wersji papierowej (Urząd Miejski w Gogolinie) lub w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: e.zdyb@gogolin.pl

Badania sondażowe w formie ankiety online Link do ankiety.

 1. Dodatkowe informacje

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie

- zgłoszone anonimowo,

- zgłoszone po godz. 15.30 w dniu 22.02.2021r.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Gogolin, 15 luty 2021r.

PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023 - aktualizacja 2021.pdf

PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023 - Formularz konsultacyjny.pdf

DOCXLokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023 - Formularz konsultacyjny.docx

Wersja XML