Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2021 rok

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r.pdf
PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2021 r.pdf
PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 r (korekta nr 1).pdf
PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 31.03.2021 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXI_331_2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXI_330_2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała nr 441-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2021 r..pdf
PDFUchwała nr 442-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2021 rok.pdf
PDFUchwała nr 443-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin.pdf

 

 

Wersja XML