Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 26 sierpnia (środa) 2020 r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji;
 4. sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie międzysesyjnym;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. wolne wnioski, zapytania i informacje;
 7. zakończenie obrad sesji.

 

 

        Przewodnicząca Młodzieżowej

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                    Alicja Konieczny

Wersja XML