Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”.wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Uwagi i wnioski do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2020 r., w sposób i w formie podanej w obwieszczeniu.

 

Załączniki:

PDFObwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu (wersja dostępna).pdf
PDFObwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin.pdf
DOCXFormularz zglaszania uwag.docx
PDFPrognoza_POS_Gogolin.pdf


PDFPodsumowanie_POS_Gogolin.pdf
 

Wersja XML