Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2019 r.

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.pdf

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Gogolin sporządzony na dzień 31-12-2019 r.pdf

PDFInformacja dodatkowa Gmina Gogolin za rok 2019.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.pdf

PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31-12-2019 r.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.pdf
 

Wersja XML