Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. zgłoszenie kandydata na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. wolne wnioski, zapytania  i informacje;
 6.  zakończenie obrad sesji.

 

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie:

- Aleksandra Zelent

Wersja XML