Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się, że w dniu 30 września 2019r. o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie;
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  2. wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,

5. wolne wnioski, zapytania  i informacje;
6. zakończenie obrad sesji.

 

                Radna Młodzieżowej

          Rady Miejskiej w Gogolinie

                 /-/ Alicja Konieczny

 

Wersja XML