Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2018r

PDFBilans jednoski budżetowej.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki.pdf
PDFInformacja-dodatkowa za 2018 - korekta.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFSkonsolidowany bilans j.s.t. Gminy Gogolin.pdf
 

Wersja XML