Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019-2023

Aktualizacja informacji (07.05.2019)

PDFProtokół z wyborów Gminnej Rady Seniorów II kadencji.pdf

 

Aktualizacja informacji (26.04.2019)

PDFZarządzenie w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów, powołanych przez Burmistrza Gogolina.pdf - skan

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2019.pdf - wersja dostępna

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie..pdf - skan

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2019.pdf - wersja dostępna

PDFUchwała Nr VIII_72_2019 w sprawie wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej wynik głosowania do tej Rady.pdf.pdf

 

Aktualizacja informacji (18.04.2019)

PDFLista kandydatów zgłoszonych na dzień 15.04.pdf

PDFOpis kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.pdf
 

 

Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na kadencję 2019-2023

PDFInformacja o uprawnionych do zgłaszania kandydatów, ilości zgłaszanych kandydatów oraz sposobie wybierania.pdf

PDFKalendarz wyborczy.pdf

PDFKarta zgloszenia kandydata.pdf

PDFOświadczenie kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów o wyrażenie zgody na kandydowanie.pdf

PDFZarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji (2019-2023).pdf

 

Strony powiązane:

Wersja XML