Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 19 grudnia 2018 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVI Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania
  z działalności w okresie między posiedzeniowym.
 4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w I kwartale 2019 roku.
 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Załączniki:

PDFZawiadomienie o XVI Posiedzeniu GRS.pdf
 

Wersja XML