Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

GMINNA RADA SENIORÓW W GOGOLINIE

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu
26 września 2018 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

 

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
 4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w IV kwartale 2018 r.
 5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
 6. Zakończenie obrad posiedzenia.

 

Załączniki:

PDFZawiadomienie o Posiedzeniu XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf
 

 

Wersja XML