Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin

W  wyniku  zakończenia  procedury rekrutacji  kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Gogolina otrzymała zgłoszenia z dokumentacją od 10 kandydatów.

Komisja ustaliła, że wszyscy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu i złożyli wszystkie wymagane dokumenty.

Decyzją z dnia 23 lipca 2018 roku postanowiono wszystkie 10 zgłoszeń wpisać do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin.

W celu ochrony informacji o kandydatach, o fakcie wpisania do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin kandydaci zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji.

 

Burmistrz  Gogolina

Joachim Wojtala

Wersja XML