Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2018 rok

PDFSprawozdanie i informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 r..pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.pdf

PDFRB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca rok 2018.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2018 r..pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFUchwała Nr XLIII_347_2017 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.pdf

PDFUchwała 594_2017 z dnia 15 grudnia 2017r. RIO w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała Nr 593_2017 z dnia 15 grudnia 2017r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwy żce I deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku na dzień 30.06.2018 r..pdf

PDFRb-NDS dn.30.09.2018 r..pdf
 

Wersja XML