Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 19 grudnia 2017 r.
(tj. wtorek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się XII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie I kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
 4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w I kwartale 2018 r.
 5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
 6. Zakończenie obrad posiedzenia.

Załączniki:

PDFZawiadomienie o XII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów.pdf
 

Wersja XML